آموزش دریافت مانت های Island Expedition در پچ ۸٫۳ بسته الحاقی BFA

در این مطلب قصد داریم که به شما همراهان سایت ایران وارکرفت، “آموزش دریافت مانت های Island Expedition در پچ ۸٫۳ بسته الحاقی BFA” را توضیح دهیم.

در پچ ۸٫۳، بسته الحاقی Battle For Azeroth می توانید با پرداخت Dubloon های خود Salvage Crate ها را از Vendor (فروشنده) Island Expedition خریداری کنید.

در ادامه به شما مانت های Island Expedition در پچ ۸٫۳ بازی ورلد اف وارکرفت را معرفی خواهیم کرد.

vendor of alliance در بازی wow - آموزش دریافت مانت های Island Expedition در پچ 8.3 بسته الحاقی BFA

مانت های Island Expedition در پچ 8.3 - آموزش دریافت مانت های Island Expedition در پچ 8.3 بسته الحاقی BFA

مانت های Island Expedition در پچ ۸٫۳ بسته الحاقی BFA: 

 

در زیر Salvage Crate هایی را به شما معرفی می کنیم که در ازای پرداخت Currency شانس این را دارید که مانت (Mount) هایی در قبال آن ها دریافت کنید.

۱- Crestfall Salvage: در ازای پرداخت ۱۷۵ Currency شانس بدست آوردن مانت های زیر را می توانید داشته باشید:

 

مانت Twilight Avenger

مانت Twilight در Avenger پچ 8.3 - آموزش دریافت مانت های Island Expedition در پچ 8.3 بسته الحاقی BFA

 

مانت Squawks 

مانت Squawks در بازی WOW - آموزش دریافت مانت های Island Expedition در پچ 8.3 بسته الحاقی BFA

 

۲- Rotting Mire Salvage: در ازای پرداخت ۱۷۵ Currency ممکن است که مانت Squawks را دریافت کنید.

 

۳- Jorundall Salvage: در ازای پرداخت ۱۷۵ Currency شانس دریافت مانت های زیر را می توانید داشته باشید:

 

مانت Island Thunderscale 

مانت Island Thunderscale در بازی WOW - آموزش دریافت مانت های Island Expedition در پچ 8.3 بسته الحاقی BFA

مانت Bloodgorged Hunter

 

مانت Bloodgorged Hunter در بازی wow - آموزش دریافت مانت های Island Expedition در پچ 8.3 بسته الحاقی BFA

 

طرفداران بازی Word Of Warcraft با ما در سایت ایران وارکرفت همراه باشید تا در مطلب آینده در رابطه با مانت Shadowbarb Drone که در واقع پاداشی است که از Quest ها در Vision های N’Zoth بدست خواهید آورد، برای شما توضیح خواهیم داد.

تست میکنیم