تغییرات کلاس (Class) ها در بسته الحاقی Shadowlands

در این مطلب قصد داریم به شما همراهان سایت ایران وارکرفت،تغییرات کلاس (Class) ها در بسته الحاقی Shadowlands”  در بازی ورلد اف وارکرفت را معرفی کنیم.

همانطور که می دانید بسته الحاقی Shadowlands (شدولندز) هشتمین نسخه از سری بازی های WOW می باشد که توسط شرکت بلیزارد (Blizzard) برای طرفداران این بازی معرفی شده است.

در بسته الحاقی Shadowlands ما شاهد بازگشت یک سری از توانایی ها به کلاس (Class) ها ی این بسته الحاقی هستیم که در بسته الحاقی پیشین یعنی  Battle for Azeroth برخی از توانایی های این کلاس ها حذف شده بودند.

در ادامه با همراه باشید تا این کلاس (Class) ها در بسته الحاقی Shadowlands را به همراه قابلیت های آن ها را به شما معرفی کنیم.

کلاس (Class) ها در نسخه ی Shadowlands در بازی World of Warcraft :

 

۱- قابلیت های کلاس Death Knights:

Raise Dead

Summon Gargoyle 

Anti-Magic Zone

 

قابلیت های کلاس Death Knights در بسته الحاقی Shadowlands - تغییرات کلاس (Class) ها در بسته الحاقی Shadowlands

 

۲- قابلیت های کلاس Druids :

Ursol’s Vortex

Cyclone

 

قابلیت های کلاس Druids در Shadowlands - تغییرات کلاس (Class) ها در بسته الحاقی Shadowlands

 

۳ قابلیت های کلاس Hunters :

Kill Shot

Eyes of the Beast

Hunter’s Mark

 

قابلیت های کلاس Hunters در بسته الحاقی Shadowlands - تغییرات کلاس (Class) ها در بسته الحاقی Shadowlands

 

۴- قابلیت های کلاس Mages:

قابلیت های کلاس Mages بار دیگر به صورت specializations  یا Spec در اختیار این کلاس (Class) قرار گرفته است.

Frostbolt

Fire Blast

Arcane Explosion

 

قابلیت های کلاس Mages در بسته الحاقی Shadowlands - تغییرات کلاس (Class) ها در بسته الحاقی Shadowlands

 

۵- قابلیت های کلاس Paladins:

تمامی قابلیت ها در کلاس Paladins به صورت باف (Buff) می باشد.

Devotion Aura

Retribution Aura

Concentration Aura

Consecration 

Hammer of Wrath

 

قابلیت های کلاس Paladins در بسته الحاقی Shadowlands - تغییرات کلاس (Class) ها در بسته الحاقی Shadowlands 

۶ قابلیت های کلاسPriests:

قابلیت های کلاس Priests بار دیگر به صورت specializations  یا Spec در اختیار این کلاس (Class) قرار گرفته است.

Mind Blast

Shadow Word: Death

Flash Heal

 

قابلیت های کلاس Priests در بسته الحاقی Shadowlands 1 - تغییرات کلاس (Class) ها در بسته الحاقی Shadowlands 

۷قابلیت های کلاس Rogues:

Instant Poison

Deadly Poison

Crippling Poison

Mind-numbing Poison

Shiv

۸- قابلیت کلاس Shaman:

totem ها بار دیگر به صورت Spec به کلاس Shaman بازگشته اند.

Healing Stream Totem

Searing Totem

Tremor Totem

Capacitor Totem

Primal Strike

Frost Shock

 

قابلیت کلاس Shaman در بسته الحاقی Shadowlands 1024x530 - تغییرات کلاس (Class) ها در بسته الحاقی Shadowlands

 

۹قابلیت کلاس Warlocks:

در این کلاس شاهد بازگشت Curses به کلاس Warlocks در بسته الحاقی Shadowlands هستیم.

Curse of Doom

Curse of Tongues

Curse of Recklessness

Curse of Weakness

Ritual of Doom

Demonic Circle

 

قابلیت کلاس Warlocks در بسته الحاقی Shadowlands - تغییرات کلاس (Class) ها در بسته الحاقی Shadowlands

 

۱۰– قابلیت کلاس Warriors:

Shattering Throw

Challenging Shout

Shield Block

قابلیت کلاس Warriors در بستع الحاقی Shadowlands - تغییرات کلاس (Class) ها در بسته الحاقی Shadowlands

همراهان سایت ایران وارکرفت، این هم از معرفی تغییرات کلاس (Class) ها در بسته الحاقی Shadowlands با ما همراه باشید تا در مطالبی دیگر شما را با دیگر اتفاقات بسته الحاقی Shadowlands در بازی World of Warcraft آشنا کنیم.

 

تست میکنیم