پانزدهمین سالگرد بازی world of warcraft

world of warcraft 15th anniversery - پانزدهمین سالگرد بازی world of warcraft

 

شرکت بلیزارد (Blizzard) به مناسبت پانزدهمین سالگرد بازی World Of Warcraft به بازیکنان خود علاده بر هدایای مختلفی در درون بازی، اجازه تکمیل برخی Raid ها در بسته‌های الحاقی پیشین را نیز داده است.

این بسته‌های الحاقی  شامل Burning Crusade ،Wrath of the Lich King و Cataclysm می‌باشند که برای اینکه بتوانید به این Raid ها ملحق شوید، باید حداقل سطح کلی آیتم‌های شما ۳۸۰ باشد. این Raid ها که از طریق Raid Finder پیدا می شوند معرفی کننده ی سه باس فایت نمادین می باشند.

اچیومنتی با نام Memories of Fel, Frost and Fire، به افرادی که هر سه قسمت را تمام کنند تعلق می گیرد که ویژگی آن این است که به بازیکن Obsidian Worldbreaker داده می‌شود که یک مرکب اژدهای مشکی به مانند Deathwing می باشد. اتفاق جالب دیگر در جشن پانزدهمین سالگرد بازی world of warcraft، ورود به منطقه ی جنگ Korrak’s Revenge که با وارد شدن بازیکنان به این منطقه که مشابه Valley Alterac است که به شما دو مرکب جدید خواهد داد. مرکب Stormpike Battle برای Alliance هستید و مرکب Frostwolf Snarler برای Horde دریافت خواهید کرد.

 

تاریخ های برگزاری جشن پانزدهمین سالگرد بازی world of warcraft :

در آمریکا از ۱۴ آبان (۵ نوامبر) تا ۱۷ دی ماه (۷ ژانویه ۲۰۲۰)، همچنین در اروپا از ۱۵ آبان (۶ نوامبر) تا ۱۸ دی ماه (۸ ژانویه ۲۰۲۰) و در قاره آسیا از ۱۶ آبان (۷ نوامبر) تا ۱۹ دی ماه (۹ ژانویه ۲۰۲۰) برای طرفداران این بازی می باشد.اگر در مدت زمان جشن پانزدهمین سالگرد بازی world of warcraft به بازی WoW وارد شوید، در ایمیل خود چند هدیه دریافت خواهید کرد.

 

هدایای جشن پانزدهمین سالگرد بازی world of warcraft شامل:

آتش‌بازی‌‌ای که تنها در طول زمان جشن در دسترس است، گرفتن آیتم هایی درون بازی مانند آیتمی که بازیکنان را به Caverns of Time تلپورت می‌کند، حیوان جنگی Lil’ Nefarian و همچنین پکیج افزایش دهنده ی تجربه و معروفیت در بازی(در طول زمان جشن) می باشد.

تست میکنیم