Shaman Totem in Battle For azeroth

Shaman Totem in Battle For azeroth

Shaman Totem in Battle For azeroth چگونه خواهد بود ؟

مثل خیلی از Class ها ؛ Totem Shaman هم در Battle For Azeroth تغییر کرده

هم از لحاظ شکل هم از لحاظ Ability وUsability که در ادامه همه موارد رو توضیح میدیم

با ایران وارکرفت همراه باشید :

در اکسپنشن battle for azeroth برای Shaman یک سری تغییرات اساسی ایجاد شده که مهمترین اون Totem هاش هست

خیلی از level های shaman در اکسپنشن بعدی به Totem ها بستگی داره از جمله DPS و Healer

این مشخص میکنه که بلیزارد خیلی از level های shaman رو به Totem منتقل کرده

 

برای اطلاعات بیشتر و دریافت عکس های بیشتر میتوانید به این لینک مراجعه کنید

 

تعدادی از تغییرات شکلی و leveli رو برای شما در زیر آوردیم :

 

 

AIR TOTEM

shaman battle for azeroth - Shaman Totem in Battle For azeroth

 

 

 

FIRE TOTEM

shaman battle for azeroth 2 - Shaman Totem in Battle For azeroth

 

 

EARTH TOTEM

 

shaman battle for azeroth 3 - Shaman Totem in Battle For azeroth

 

WATER TOTEM

shaman battle for azeroth 4 - Shaman Totem in Battle For azeroth

 

تست میکنیم